2024-06-25

OPIEKA KOORDYNOWANA W NZOZ "MED 8 MIECHOWICE"

'opieka_koordynowana_poz_plakat.jpg'

Informujemy, że od kwietnia 2024 roku w przychodni MED8 MIECHOWICE lekarze pierwszego kontaktu realizują świadczenia zdrowotne w nowym modelu zwanym opieką koordynowaną. Zachęcamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi świadczeń realizowanych w ramach opieki koordynowanej w POZ.

 

Jeśli jesteście Państwo zadeklarowani do lekarza rodzinnego w przychodni MED8 MIECHOWICE to  możecie zostać objęci opieką koordynowaną. Państwa lekarz rodzinny będzie mógł zlecić badania specjalistyczne, odpowiednie do stanu zdrowia.

 

 

Czym jest opieka koordynowana i komu przysługuje?

 

Zgodnie z założeniami programu to POZ sprawuje skoordynowaną opiekę zdrowotną nad pacjentem, zapewniając mu kompleksowe wsparcie w chorobach przewlekłych oraz profilaktykę. Lekarze POZ otrzymali możliwość kierowania pacjentów na określone badania w ramach funduszów z nowo wprowadzonego budżetu powierzonego, z którego możliwe będzie finansowanie także innych świadczeń, w tym porad edukacyjnych (udzielanych przez pielęgniarkę lub lekarza), porad dietetycznych oraz konsultacji specjalistycznych w ramach opieki koordynowanej.

 

Główne cele opieki koordynowanej:

 • usystematyzowanie opieki nad pacjentem;
 • poszerzenie możliwości diagnostycznych POZ-u;
 • skrócenie ścieżki pacjenta do uzyskania odpowiednich świadczeń i możliwości konsultacji w ramach niektórych specjalizacji;
 • zindywidualizowane planowanie leczenia pacjentów chorujących przewlekle;
 • nasilenie realizacji programów profilaktycznych, w tym także poprzez aktywne zachęcanie pacjentów do zgłaszania się na badania;
 • zapewnienie informacji zwrotnej dla lekarza zlecającego poprzez ściślejszą współpracę ze specjalistami innych dziedzin;
 • poprawienie jakości opieki nad chorymi wskutek prowadzonej edukacji zdrowotnej i porad edukacyjnych;
 • zwiększenie wsparcia dietetycznego dla pacjentów.

 

W ramach opieki koordynowanej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej współpracuje z lekarzami specjalistami, pielęgniarką POZ i dietetykiem.  Zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem, leczeniem i edukacją pacjenta na temat wybranych chorób z dziedziny:

 • kardiologii
 • diabetologii
 • endokrynologii.

 

By uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z oficjalnymi komunikatami na pacjent.gov lub do kontaktu z przychodnią MED8 MIECHOWICE tel. 32 280 70 93 wew.117.

 

 

×